Universitete

  • UNIVERSITETI MESDHETAR I SHQIPERISE

    UNIVERSITETI MESDHETAR I SHQIPERISE

    Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë përfaqëson një përpjekje unikale në fushën e arsimit në Shqipëri. I themeluar si një Organizatë Jo Fitimprurëse ShLP Mesdhetare e Shqipërisë që në themelimin…

  • UNIVERSITETI ALDENT

    UNIVERSITETI ALDENT